voice dialogue

Voice Dialogue

Voice dialogue is een verrassende en avontuurlijke methode, die diepgaande inzichten en blijvende resultaten oplevert. Het leert je beter omgaan met jezelf, je keuzevrijheid te vergroten en keuzes bewust(er) te maken.

De grondleggers van de voice dialogue methode zijn het Amerikaanse psychologen echtpaar Hal en Sidra Stone die er hun levenswerk van hebben gemaakt.

Ikken

De voice dialogue methode stelt dat iedereen bestaat uit een breed scala ‘ikken’. Iedere ‘ik’ heeft een eigen manier van denken, voelen, waarnemen en zich gedragen. Sommige van die ikken zijn heel duidelijk bij jou aanwezig en jij identificeert je ermee, terwijl andere nauwelijks tot geen rol spelen. Misschien herken je een perfectionist, een interne criticus, een pleaser of een drammer. Stel je eens voor: je zit in de bus met al je ‘ikken’. Welke zit achter het stuur? Welke bepaalt of de bus stopt of doorrijdt, links- of rechtsaf slaat, of alsmaar rechtdoor gaat? De kern van Voice dialogue is je ‘bewuste zelf’. Je leert je ikken kennen en kunt deze aansturen vanuit je bewuste zelf. Jouw ikken adviseren jou over te volgen richtingen, maar je bewuste zelf, jij dus, bepaalt jouw weg.
voice dialogue
voice dialogue
voice dialogue

Vrijheid en bewuste keuzes

In een voice dialogue sessie mogen alle ikken vrijuit spreken, dus zonder tussenkomst van je vaak kritische ego. Je leert van een afstandje en onbevooroordeeld naar je ikken te kijken. Je verkent het ontstaan en de kwaliteiten van je ikken en geeft ze een plaats. Hoe beter jij jouw ikken leert kennen, hoe groter je zelfkennis en je potentie om anders om te gaan met jezelf en situaties waar je in zit of zat. Je gaat je vrijer voelen en kunt bewuste keuzes maken.

Contact & Social

T: 06-18921128
E: info@crescare.nl