Schaduwwerk

Hoe je je verstoten kanten leert kennen en integreren.

Het staat altijd vlak achter ons, net uit het zicht: In elk direct licht werpen we een schaduw.

 De schaduw is een psychologische term voor alles wat we niet in onszelf kunnen zien.

 Ik begreep hoe belangrijk het was om mijn eigen schaduw te kennen tijdens de vele gesprekken die ik met patiënten en cliënten had. 

De meesten van ons doen er alles aan om ons zelfbeeld te beschermen tegen alles wat niet vleiend of onbekend is. En dus is het gemakkelijker om de schaduw van een ander te observeren voordat de eigen schaduw wordt erkend.

 Door de schaduw van cliënten waarin ik mijzelf herkende te zien, begreep ik hoe ik positief gedrag kon tonen op één gebied van het leven, terwijl ik me niet bewust was van negatief gedrag op andere gebieden.

Ieder mens is hier vatbaar voor. Ik vind het werken met mijn schaduw een lonend, maar uitdagend proces.

 Het verkennen van je schaduw kan leiden tot meer authenticiteit, creativiteit, energie en persoonlijk ontwaken. Dit introspectieve proces is essentieel voor het bereiken van ‘volwassen’ volwassenheid.

 Laten we eens kijken wat de schaduw is en hoe deze tot stand komt…

Hoe de schaduw wordt geboren

Elk jong kind kent vriendelijkheid, liefde en vrijgevigheid, maar hij uit ook woede, egoïsme en hebzucht. Deze emoties maken deel uit van onze menselijkheid. Maar als we opgroeien, gebeurt er iets. Eigenschappen die verband houden met ‘goed zijn’ worden geaccepteerd, terwijl andere die met ‘slecht zijn’ worden afgewezen.

We hebben allemaal fundamentele menselijke behoeften. Deze behoeften omvatten fysiologische behoeften, behoeften op het gebied van veiligheid en behoeften om erbij te horen.Deze behoeften zijn biologisch en instinctief.

Als kinderen kregen we, wanneer we bepaalde delen van onszelf uitten, negatieve signalen uit onze omgeving. Misschien werden we boos en kregen we een driftbui. Onze ouders berispten de uitbarsting en stuurden ons naar onze kamer. Of misschien handelden we brutaal, speels, spontaan of dwaas in ons eerste leerjaar. Onze leraar schaamde zich voor ons gebrek aan fatsoen voor de klas en zei dat we moesten gaan zitten. Telkens wanneer het gebeurde bedreigde het een van onze basisbehoeften. Zou de afkeuring van onze ouders onze veiligheid in gevaar brengen? Zou de afkeuring van onze leraren en klasgenoten onze behoefte om erbij te horen in gevaar brengen? We pasten ons gedrag aan om aan onze behoeften te voldoen en leerden ons aan te passen aan de buitenwereld.

Alle niet geaccepteerde of ontmoedigde delen van ons in de eerste 20 jaar van ons leven worden samengebundeld, uit het zicht geveegd (buiten ons bewuste bewustzijn).

Zoals dichter Robert Bly zegt in A Little Book of the Human Shadow, stopt het kind al deze ongewenste delen in een onzichtbare zak en sleept deze achter zich aan. 

Deze onderdrukking van ongewenste delen creëert wat psycholoog Carl Jung de persoonlijke schaduw noemde. 

Jung schrijft in Psychology and Alchemy: 

    “Er is geen licht zonder schaduw en geen psychische heelheid zonder imperfectie.”

 Elk deel dat we in ons verloochenen, keert zich tegen ons. De persoonlijke schaduw vertegenwoordigt een verzameling van deze verstoten delen.

Dus hier is het probleem: de schaduw kan op zichzelf werken zonder ons volledige bewustzijn. Het is alsof ons bewuste zelf op de automatische piloot gaat terwijl het onbewuste de controle overneemt. We doen dingen die we niet vrijwillig zouden doen en waar we later spijt van krijgen (als we het snappen). We zeggen dingen die we niet zouden zeggen. Onze gezichtsreacties drukken emoties uit die we niet bewust voelen.

 Onbewust blijven van de schaduw schaadt onze relaties met onze echtgenoten, familie en vrienden, en het zal zowel onze professionele relaties als onze leiderschapskwaliteiten beïnvloeden.

 

Wat gebeurt er als je je schaduw onderdrukt?

Dus wat gebeurt er met alle delen van onszelf die we uit het zicht vegen? 

Welke kwaliteiten we ook in onszelf ontkennen, we zien ze in anderen. In de psychologie heet dit projectie. Alles wat we in ons begraven, projecteren we op anderen.

 Als je bijvoorbeeld geïrriteerd raakt als iemand onbeleefd tegen je is, is het waarschijnlijk dat je je eigen ‘onbeschoftheid’ niet hebt ontwikkeld. Dit betekent niet dat de persoon niet onbeleefd tegen je is. Als onbeschoftheid echter niet in je schaduw zat, zou de onbeschoftheid van iemand anders je niet zo erg storen.

Dit proces gebeurt niet bewust. We zijn ons niet bewust van onze projecties.Onze ego’s gebruiken dit mechanisme om zichzelf te verdedigen – om te verdedigen hoe het zichzelf waarneemt. Onze valse identiteit van ‘goed’ zijn weerhoudt ons ervan om contact te maken met onze schaduw. Deze psychologische projecties vervormen de werkelijkheid en creëren een dikke grens tussen hoe we onszelf zien en hoe we ons in de werkelijkheid gedragen.

 

Vijf voordelen van schaduwwerk

De schaduw is geen populair onderwerp.Wie heeft er plezier in zijn gebreken, zwakheden, egoïsme, haat, enzovoort te onderzoeken? Focussen op onze sterke punten is leuker en bevestigend. Het verkennen van onze schaduwkant geeft ons echter enorme kansen voor groei en ontwikkeling.Laten we eens kijken naar vijf voordelen die voortvloeien uit schaduwwerk:

1) Verbeterde relaties

 Als je je schaduwkant integreert en in het reine komt met je ‘verstoten’ helft, zie je jezelf duidelijker. Je wordt meer geaard, menselijk en heel. Wanneer je je eigen donkere delen kunt accepteren, is het gemakkelijker om de schaduw in anderen te accepteren.Als gevolg hiervan zal het gedrag van andere mensen je niet zo gemakkelijk triggeren. U zult ook gemakkelijker met anderen kunnen communiceren.

2) Duidelijkere perceptie 

Door anderen en jezelf te zien zoals je bent, heb je een schonere lens waarmee je de wereld kunt bekijken.Terwijl je je schaduwzelf integreert, benader je je authentieke zelf, wat je een meer realistische inschatting geeft van wie je bent.Je zult jezelf niet zien als te groot (opgeblazen) of te klein (leeggelopen). Als je zelfbewust bent, kun uw omgeving nauwkeuriger inschatten. Je zult anderen zien en situaties beoordelen met meer duidelijkheid, mededogen en begrip.

3) Verbeterde energie en lichamelijke gezondheid 

Het slepen met deze onzichtbare zak met spullen achter ons maakt dat we leeglopen. Het is vermoeiend werk om voortdurend alle delen van onszelf te onderdrukken en te onderdrukken waar we in onze volwassenheid niet mee geconfronteerd willen worden. Vermoeidheid en lethargie kunnen het niet-onderzochte leven teisteren. Geestelijke onderdrukking kan ook leiden tot fysieke pijn en ziekte.

Met Jungiaans schaduwwerk maak je een enorm reservoir aan energie vrij waar je onbewust in investeerde om jezelf te beschermen. Dit kan je fysieke, mentale en emotionele en spirituele gezondheid verbeteren. Schaduwwerk kan je innerlijke kracht en een groter gevoel van evenwicht brengen, waardoor je beter toegerust bent om de uitdagingen van het leven aan te gaan.

4) Psychologische integratie en volwassenheid

 Zolang we onze schaduwen ontkennen en bepaalde delen van onszelf onderdrukken, is een gevoel van heelheid en eenheid ongrijpbaar.Hoe kunnen we een gevoel van heelheid en balans voelen met een verdeelde geest? Het integreren van de schaduw brengt je een stap dichter bij het realiseren van een gevoel van heelheid. Het is een cruciale stap om volwassen te worden.

5) Meer creativiteit 

Een van de grootste voordelen van schaduwwerk is dat het meer van je creatieve potentieel ontsluit. Creativiteit, zoals psychologen als Abraham Maslow en Carl Rogers ontdekten, komt spontaan voor bij geestelijk gezonde (geïntegreerde) individuen.

 

Contact & Social

T: 06-18921128
E: info@crescare.nl